istock879814060.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 155 – maart 2022
Waarom snelheid meten en hoe?

Met behulp van snelheidsmetingen kunnen roterende machines aangestuurd, gemonitord en bewaakt worden. De ideale snelheid van een machine verhoogt immers haar productiekwaliteit en efficiëntie. In drie artikels wijden we de nodige aandacht aan snelheidsmetingen en hoe ze kunnen bijdragen tot het in topconditie houden van uw assets. In dit eerste deel geven we u de basis mee. Wat kan je allemaal met snelheidsmetingen en welke sensoren heb je daarvoor nodig?

bemasrepairteens9.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 154 – december 2021
Zestien tieners sleutelen aan pompen bij Vandemoortele

De ene tiener brengt zijn woensdagnamiddag door in de muziekles of op de voetbaltraining, de andere buigt zich over een centrifugaalpomp op de maintenance afdeling van een van Vlaanderens belangrijkste voedingsfabrieken. Althans, dat was het geval op 6 oktober jongstleden. In het kader van Repair Teens waren zestien jongeren, tussen 12 en 14 jaar oud, die dag te gast bij Vandemoortele in Izegem.

05.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 153 – september 2021
Ontmanteling Belgische kernreactoren werk van lange adem

Van 2022 tot 2025 lopen de uitbatingstermijnen van de zeven Belgische kernreactoren voor elektriciteitsproductie. Volgens de huidige wetgeving kunnen ze niet meer verlengd worden. Maar ook nadat de reactoren definitief zijn stilgelegd blijft er nog veel werk uit te voeren in de kerncentrales van Doel en Tihange.


Aquarama trade fair rectangle
3_6.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 152 – juni 2021
Blijft een herwikkelde motor even efficiënt?

In juli gaat er een nieuwe fase in van de ErP-richtlijn rond de efficiëntie van elektromotoren. Heeft het dan nog zin om bestaande elektromotoren te herwikkelen of wordt het een stuk interessanter om meteen te investeren in een energievriendelijker alternatief?

mm151inspectiebala3a9483bartvanvlijmen.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 151 – april 2021
Smart Tooling in de procesindustrie

In maart 2017 staken acht clusters/deelprojecten met 22 bedrijven van wal met het Robotics Smart Tooling InterReg V-project. Doel: technologie op het technical readiness level (TRL) 3 of 4 optillen naar het niveau 6, 7 of zelfs 8 om toegepast te worden in maintenance operaties in de chemische procesindustrie. Aan bod kwamen drones, crawlers en cobots maar ook wearables, zoals smart glasses. Op korte tijd is spectaculaire vooruitgang geboekt, zo toonde het slotevent eind november, maar … Rome is niet op één dag gebouwd.

atsifgexelto24.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 150 – november 2020
Ombouw resulteert in 41% energiebesparing

Een productielijn gaat liefst zo lang mogelijk mee. Maar soms is een energie-efficiënte vernieuwing van obsolete onderdelen snel terugverdiend. Zo zorgde ATS voor de succesvolle ombouw van verouderde Masterdrives naar Sinamics G120 aansturingen in combinatie met Simotics reluctantiemotoren bij IFG Exelto, met als resultaat tot liefst 41% energiebesparing in nominale omstandigheden.

brandweerevonik2.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 149 – september 2020
“Volwaardige eigen brandweerploeg is beter getraind”

Ondanks alle brandveiligheidsregels en -normen blijven branden in industriële omgevingen regelmatig de media halen. Maintenance Magazine pakt daarom uit met een dossier rond brandveiligheid. In een eerste deel gingen we dieper in op brandwerende

1_26.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 147 – maart 2020
‘Vergeten’ KB uit 2012 blijkt moeilijke bevalling. Bent u al in regel?

Toen in december 2012 het KB betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen verscheen, leek er voor bedrijven nog zeeën van tijd, maximaal zes jaar voor uitzonderingsgevallen, om zich in

4.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 146 – december 2019
Integrale aanpak sleutel tot succesvol circulair onderhoud

Respectievelijk 38 en 29 keer. Zoveel staat het woordje ‘circulair’ in de regeerakkoorden van de Vlaamse en Waalse Regering. Andere populaire termen zoals ‘digitaal’ en ‘artificiële intelligentie’ moeten het met veel minder doen. Om u

rabgrip501dhe0477ohnelogo.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 145 – oktober 2019
Waar rook is … is er nood aan gepaste bescherming

Lassen maakt in veel werkplaatsen een belangrijk deel uit van het takenpakket van het onderhoudsteam. Maar wie lassen zegt, zegt ook lasrook. Gassen, dampen en deeltjes komen door de hoge temperaturen vrij en vormen een aanslag op de gezondheid.

1_16.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 144 – juni 2019
Milieukritische installaties in topconditie houden bespaart geld en zorgen

Afvalwaterzuivering, rookgasreiniging … het zijn vaak kritische installaties in een onderneming. Een inadequaat functioneren kan een productie-eenheid immers volledig stilleggen of, in het ‘beste’ geval, heel wat geld kosten wegens het

mm143016automatischmagazijndsc5830dsc0310.jpg

OMSLAGVERHAAL  
Maintenance Magazine 143 – maart 2019
Maintenance bij vliegtuigbouwer Sabca

De onderhoudsafdeling bij Sabca in Haren telt zo’n 25 medewerkers. Voor speciale werken wordt op externen een beroep gedaan. Ingehuurde techniekers brengen het gemiddeld aantal op een 30-tal mensen. Dat aantal is vrij stabiel. Ook het