asset3fotobisol.jpg

ASSET MANAGEMENT  
Maintenance Magazine 160 – mei 2023
Maakt artificiële intelligentie predictief écht predictief?

Het gebruik van artificiële intelligentie in onderhoud kan tot grote efficiëntieverbeteringen leiden, als het tenminste goed ingezet wordt. Daar wringt nogal eens het schoentje: algoritmes zijn ofwel te algemeen en houden zo geen rekening met specifieke omstandigheden, ofwel zijn ze net te specifiek en daarom niet breed inzetbaar. Hoe beide verzoenen?

1chevron.jpg

ASSET MANAGEMENT  
Maintenance Magazine 158 – november 2022
RBI bij Chevron Phillips Chemical: de eerste resultaten

In de vorige editie namen we u mee op ontdekkingstocht doorheen de opbouw van een Risk Based Inspection onderhoudssysteem. Vandaag gaan we in op de praktische kant van de zaak aan de hand van een inspirerende getuigenis van Chevron Phillips Chemical. Het bedrijf startte vorig jaar een RBI traject op en getuigt nu uit eerste hand over de ervaringen en eerste resultaten.

rbi1.jpg

ASSET MANAGEMENT  
Maintenance Magazine 157 – september 2022
Risk Based Inspection

Onverwachte en/of wederkerende storingen zijn al jaren de grote ‘Angstgegner’ voor een onderhoudsdienst. Preventieve, predictieve tot prescriptieve onderhoudsmethodes beperken deze risico’s, maar de focus ligt vooral op rotating equipment. De Risk Based Inspection methode (RBI) kan hetzelfde betekenen voor statische delen van een installatie, door de risico’s en hun gevolgen beter in kaart te brengen.


easyfairs maintenance rectangle feb/maart 2024
chart.jpg

ASSET MANAGEMENT  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Bescherming van uw persluchtapparatuur

Energie-efficiëntie wordt voor ons allemaal steeds belangrijker omdat het rechtstreeks verband houdt met de kosten. Toenemende regelgevingsdruk ligt ook in het verschiet in de vorm van de voorgestelde herziening van de EU-Commissie van de EU-richtlijn inzake energie-efficiëntie (EED). De herziene EED zal de energiebesparingsdoelstelling van de EU juridisch bindend maken en EU-landen verplichten hun energieverbruik tegen 2030 gezamenlijk met 9% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2020. Bovendien zullen de EU-landen vanaf 2024 waarschijnlijk nieuwe jaarlijkse besparingen van 1,5% van het totale energieverbruik moeten realiseren, een stijging ten opzichte van het huidige niveau van 0,8%.