salesforcedigitalskills.jpg

VACATECH  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Hoe stomen we werknemers klaar voor een geavanceerde digitale toekomst?

Corona boostte de digitalisering in bedrijven. Die digitale winst mag niet verloren gaan. We blijven graag op een hybride manier werken, deels thuis en deels op kantoor. Terwijl bedrijven manieren zoeken om zich in die zin te herorganiseren, staan ze voor een andere uitdaging: een aanhoudende vraag naar digitale skills. Meer dan ooit moeten ze investeren in digitale opleidingen om hun personeel klaar te stomen voor de toekomst. Recent onderzoek van technologiebedrijf Salesforce bevestigt dat. Het toont dat 66% van de Belgen gelooft die skills binnen vijf jaar nodig te hebben voor de job, maar weet niet altijd welke dat zijn en hoe zich hierin te bekwamen.

uaslinkedin1211a.jpg

PARTNERINFO  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Vijf redenen die van SDT340 en UAS3 de meest innovatieve oplossing voor predictief onderhoud maken

SDT Ultrasound Solutions biedt oplossingen die zijn afgestemd op de behoeften van elke toepassing, zonder de gebruiker te misleiden. Ze stellen de gebruiker in staat de gezondheid van zijn apparatuur beter te begrijpen, te anticiperen op storingen en de betrouwbaarheid ervan te optimaliseren.

dsc71001.jpg

ENERGIE  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Veiligheid en beschikbaarheid 24/7

Een veilige productie, continuïteit en procesefficiëntie qua energieverbruik en duurzaamheid. Op deze onderwerpen ligt sterk de nadruk bij zinkfabriek Nyrstar in Budel. De technische dienst van Nyrstar werkt nauw samen met de experts van ‘preferred supplier’ Elsto Services om zo bij te dragen aan een stabiel productieproces. De relatie van Nyrstar en Elsto dateert al van de 70-er jaren. Door jarenlang kennis en ervaring over dit productieproces te delen kunnen ongeplande productiestilstanden succesvol worden afgewend.


Aquarama trade fair rectangle
webbookazinespeed20212406v15.jpg

MEET- EN REGELTECHNIEK  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Accuraat meten van omwentelsnelheid met contactloze snelheidssensoren

Met behulp van snelheidsmetingen kunnen roterende machines worden aangestuurd, gemonitord en bewaakt. In een eerste deel rond snelheidsmetingen (Maintenance Magazine 155) gingen we dieper in op wat je er allemaal mee kan en wat je ervoor nodig hebt. In deel twee verleggen we de focus naar wat nu precies overtoeren kan veroorzaken. Want dit moet ten alle koste vermeden. Zelfs de kleinste gradatie van overtoeren kan tot mechanische belasting leiden die roterende onderdelen kan vervormen. Bij ergere gevallen kunnen de uiteinden van de bladen zelfs tegen de behuizing gaan aanschuren. Worst case scenario komen de turbinebladen los en penetreren machineonderdelen de behuizing. Maar overtoeren kunnen evengoed voorkomen bij pompen, compressoren … Dit artikel beschrijft de meest voorkomende oorzaken.

istock1211166356.jpg

INFRASTRUCTUUR  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Hoe uw materialen zo efficiënt mogelijk bewaren?

Heeft u onlangs nog eens een blik geworpen in uw garage of tuinhuis? Houdt u daar nog het overzicht over alles wat er nodig is voor klusjes in huis en de tuin? Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in o5nderhoudswerkplaatsen speciale uitgiftsesystemen voor gereedschappen steeds meer hun intrede toe. Gekoppeld aan de nodige software houden ze niet alleen perfect de voorraad bij, maar kan de maintenance manager ook altijd zien waar zijn gereedschappen zich precies bevinden.

20210504stasjeroenwillems310.jpg

MAINTENANCE IN DE KIJKER  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Vijfjarenplan voor onderhoudsdienst

Structuur creëren

solangetastenoye_11.jpg

COLUMN  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Een onderhoudscontract afsluiten

U wenst beroep te doen op een onderhoudsfirma voor het onderhoud van bepaalde machines en materiaal. Waar moet u op letten?

chart.jpg

ASSET MANAGEMENT  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Bescherming van uw persluchtapparatuur

Energie-efficiëntie wordt voor ons allemaal steeds belangrijker omdat het rechtstreeks verband houdt met de kosten. Toenemende regelgevingsdruk ligt ook in het verschiet in de vorm van de voorgestelde herziening van de EU-Commissie van de EU-richtlijn inzake energie-efficiëntie (EED). De herziene EED zal de energiebesparingsdoelstelling van de EU juridisch bindend maken en EU-landen verplichten hun energieverbruik tegen 2030 gezamenlijk met 9% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2020. Bovendien zullen de EU-landen vanaf 2024 waarschijnlijk nieuwe jaarlijkse besparingen van 1,5% van het totale energieverbruik moeten realiseren, een stijging ten opzichte van het huidige niveau van 0,8%.

mixproduits.jpg

PARTNERINFO  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Totale bescherming met Teledyne Gas & Flame Detection

Vlam- en gasdetectie zijn belangrijke pijlers om het veiligheidsniveau in de industrie op peil te houden. Vandaag is een correcte inplanting van deze preventieve beveiliging echt specialistenwerk geworden. Teledyne Gas & Flame Detection profileert zich daarbij als een partner die zowel vlamdetectie als stationaire en draagbare gasdetectiesystemen kan aanbieden.

1_35.jpg

ENERGIE  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
No-brainer in energiebesparing

Producenten van lekdetectie-apparatuur hebben ons de afgelopen jaren tevergeefs bestookt met smeekbedes om alstublieft wat aandacht te hebben voor persluchtlekken. Maar helaas: geen tijd voor reparatie, geen interesse of andere prioriteiten vanuit de directie … er was altijd wel een reden om het niet aan te pakken. De uit de pan swingende energiekosten maken hopelijk een einde aan die lakse houding.

wimvancauwenberghe_23.jpg

VOORWOORD  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Oorlogslogica

Sinds de brutale inval in Oekraïne leven we in een nieuwe realiteit. De vreselijke beelden uit Boetsja tonen hoeveel menselijk leed er schuilgaat achter de oorlog. Ook de impact op ondernemingen is bijzonder groot. Duizenden bedrijven, leveranciers van grondstoffen, producten en onderdelen, zijn gesloten. Volgens de Vereniging van Industriële Automatiseringsbedrijven van Oekraïne heeft 90% van de engineeringbedrijven, toeleveringsbedrijven en hun distributeurs hun werkzaamheden gestaakt. Toch hoopt men de medische en voedingsindustrie draaiende te houden, net als de transportinfrastructuur en voorzieningen voor elektriciteit en water. Wisselstukken vinden en ter plekke krijgen voor noodzakelijke herstellingen is echter helemaal niet evident.

industryidafbeelding2.jpg

VACATECH  
Maintenance Magazine 155 – maart 2022
Digitaal vakpaspoort laat zien wat competenties zijn

Hoe zullen de technische beroepen van de toekomst eruit zien? Da blijft voorlopig nog koffiedik kijken. Wel is zeker dat we naar een cultuur zullen moeten evolueren van levenslang leren om bij te blijven met de technische ontwikkelingen van vandaag en morgen. FEDAcademie, een Nederlandse stichting die zicht inzet voor een leven lang leren in de techniek, heeft daarom IndustryID gelanceerd, een digitaal vakpaspoort dat een overzicht biedt van gevolgde cursussen en behaalde certificaten. Ook Belgische partners stappen mee in het project.