webbookazinespeed20212406v15.jpg

MEET- EN REGELTECHNIEK  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Accuraat meten van omwentelsnelheid met contactloze snelheidssensoren

Met behulp van snelheidsmetingen kunnen roterende machines worden aangestuurd, gemonitord en bewaakt. In een eerste deel rond snelheidsmetingen (Maintenance Magazine 155) gingen we dieper in op wat je er allemaal mee kan en wat je ervoor nodig hebt. In deel twee verleggen we de focus naar wat nu precies overtoeren kan veroorzaken. Want dit moet ten alle koste vermeden. Zelfs de kleinste gradatie van overtoeren kan tot mechanische belasting leiden die roterende onderdelen kan vervormen. Bij ergere gevallen kunnen de uiteinden van de bladen zelfs tegen de behuizing gaan aanschuren. Worst case scenario komen de turbinebladen los en penetreren machineonderdelen de behuizing. Maar overtoeren kunnen evengoed voorkomen bij pompen, compressoren … Dit artikel beschrijft de meest voorkomende oorzaken.

istock1211166356.jpg

INFRASTRUCTUUR  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Hoe uw materialen zo efficiënt mogelijk bewaren?

Heeft u onlangs nog eens een blik geworpen in uw garage of tuinhuis? Houdt u daar nog het overzicht over alles wat er nodig is voor klusjes in huis en de tuin? Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in o5nderhoudswerkplaatsen speciale uitgiftsesystemen voor gereedschappen steeds meer hun intrede toe. Gekoppeld aan de nodige software houden ze niet alleen perfect de voorraad bij, maar kan de maintenance manager ook altijd zien waar zijn gereedschappen zich precies bevinden.

20210504stasjeroenwillems310.jpg

MAINTENANCE IN DE KIJKER  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Vijfjarenplan voor onderhoudsdienst

Structuur creëren

solangetastenoye_11.jpg

COLUMN  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Een onderhoudscontract afsluiten

U wenst beroep te doen op een onderhoudsfirma voor het onderhoud van bepaalde machines en materiaal. Waar moet u op letten?

chart.jpg

ASSET MANAGEMENT  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Bescherming van uw persluchtapparatuur

Energie-efficiëntie wordt voor ons allemaal steeds belangrijker omdat het rechtstreeks verband houdt met de kosten. Toenemende regelgevingsdruk ligt ook in het verschiet in de vorm van de voorgestelde herziening van de EU-Commissie van de EU-richtlijn inzake energie-efficiëntie (EED). De herziene EED zal de energiebesparingsdoelstelling van de EU juridisch bindend maken en EU-landen verplichten hun energieverbruik tegen 2030 gezamenlijk met 9% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2020. Bovendien zullen de EU-landen vanaf 2024 waarschijnlijk nieuwe jaarlijkse besparingen van 1,5% van het totale energieverbruik moeten realiseren, een stijging ten opzichte van het huidige niveau van 0,8%.

mixproduits.jpg

PARTNERINFO  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Totale bescherming met Teledyne Gas & Flame Detection

Vlam- en gasdetectie zijn belangrijke pijlers om het veiligheidsniveau in de industrie op peil te houden. Vandaag is een correcte inplanting van deze preventieve beveiliging echt specialistenwerk geworden. Teledyne Gas & Flame Detection profileert zich daarbij als een partner die zowel vlamdetectie als stationaire en draagbare gasdetectiesystemen kan aanbieden.

1_35.jpg

ENERGIE  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
No-brainer in energiebesparing

Producenten van lekdetectie-apparatuur hebben ons de afgelopen jaren tevergeefs bestookt met smeekbedes om alstublieft wat aandacht te hebben voor persluchtlekken. Maar helaas: geen tijd voor reparatie, geen interesse of andere prioriteiten vanuit de directie … er was altijd wel een reden om het niet aan te pakken. De uit de pan swingende energiekosten maken hopelijk een einde aan die lakse houding.

wimvancauwenberghe_23.jpg

VOORWOORD  
Maintenance Magazine 156 – mei 2022
Oorlogslogica

Sinds de brutale inval in Oekraïne leven we in een nieuwe realiteit. De vreselijke beelden uit Boetsja tonen hoeveel menselijk leed er schuilgaat achter de oorlog. Ook de impact op ondernemingen is bijzonder groot. Duizenden bedrijven, leveranciers van grondstoffen, producten en onderdelen, zijn gesloten. Volgens de Vereniging van Industriële Automatiseringsbedrijven van Oekraïne heeft 90% van de engineeringbedrijven, toeleveringsbedrijven en hun distributeurs hun werkzaamheden gestaakt. Toch hoopt men de medische en voedingsindustrie draaiende te houden, net als de transportinfrastructuur en voorzieningen voor elektriciteit en water. Wisselstukken vinden en ter plekke krijgen voor noodzakelijke herstellingen is echter helemaal niet evident.

industryidafbeelding2.jpg

HUMAN RESOURCES  
Maintenance Magazine 155 – maart 2022
Digitaal vakpaspoort laat zien wat competenties zijn

Hoe zullen de technische beroepen van de toekomst eruit zien? Da blijft voorlopig nog koffiedik kijken. Wel is zeker dat we naar een cultuur zullen moeten evolueren van levenslang leren om bij te blijven met de technische ontwikkelingen van vandaag en morgen. FEDAcademie, een Nederlandse stichting die zicht inzet voor een leven lang leren in de techniek, heeft daarom IndustryID gelanceerd, een digitaal vakpaspoort dat een overzicht biedt van gevolgde cursussen en behaalde certificaten. Ook Belgische partners stappen mee in het project.

armstronginternationaltechnieker.jpg

STOOM  
Maintenance Magazine 155 – maart 2022
Van curatief naar predictief onderhoud voor stoominstallaties

Degelijk onderhoud kan de levensduur van stoominstallaties aanzienlijk verlengen. Het beperkt ook de herstellingskosten en vermindert de kans op productiestilstanden. Daarom is het aangewezen om aanvullend op curatief onderhoud zoveel mogelijk in te zetten op preventief en predictief onderhoud.

droogzettingsluisevergem4.jpg

INFRASTRUCTUUR  
Maintenance Magazine 155 – maart 2022
Evergem zet toon voor predictief onderhoud Vlaamse sluizen

Door veelvuldig gebruik en een aantal schadegevallen was de grote sluis in Evergem toe aan een grondige herstelling. De Vlaamse Waterweg en het Vlaams overheidsdepartement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) maakten van de gelegenheid gebruik om haar uit te rusten met bijkomende sensoren op de sluisdeuren, met het oog op een efficiënter en effectiever onderhoud en beheer in de toekomst.

flendermgh.jpg

PARTNERINFO  
Maintenance Magazine 155 – maart 2022
Tandwielkasten en service van topkwaliteit?

Koppelingen en tandwielkasten? Daarvoor is Flender al decennialang een van de wereldspelers. Opdat de kwaliteit van zijn tandwielkasten ook na de inbedrijfstelling verzekerd blijft, doet Flender een beroep op MGH voor alle onderhoud in België en Luxemburg. Recent vernieuwde Flender het certificaat van deze servicepartner. Waarom zou ook u voor deze tandem kiezen? En welke nieuwigheden lanceert Flender nog meer?