NIEUWS 05/05/2021

Slimme brillen versnellen paradigma shift in onderhoud en service industrie

De service en onderhoud sectoren ondergaan een ongeziene paradigma shift. Het traditionele ‘break/fix’ model staat onder druk omwille van 4 parallelle evoluties:

  • Er is steeds meer informatie beschikbaar, waardoor predictive maintenance belangrijker wordt (o.a. de digital twin via IoT)
  • Goed geschoolde en ervaren werknemers worden ouder of verlaten het bedrijf, waardoor een kennis kloof ontstaat die de vraag naar het delen van de aanwezige expertise en het opbouwen een gedeelde kennis en best-practice database voor het hele service team verder versnelt.
  • Het ter beschikking stellen van tools om vanop afstand samen te werken voor de technische teams die ter plaatse problemen moeten oplossen, verkort de interventie tijd en vermindert de noodzaak om ter plaatse te gaan of te reizen in het algemeen. Het verlaagt ook de tijd dat machines of installaties stilliggen door defect, waardoor kosten bespaard kunnen worden.
  • Door de Covid pandemie is het belang van veiligheid op de werkvloer en de bijhorende protocols enorm toegenomen. Bedrijven werden verplicht de manier waarop onderhoud en service verleend wordt te herbekijken in het licht van alle afstandsregels.

Remote assistance als nieuwe manier van werking in onderhoud en service

Door de elkaar versterkende evoluties, nam het inzetten van slimme brillen voor onderhoud en technische service een enorme vlucht. Iristick, een Europese aanbieder van slimme brillen, verviervoudigde zijn omzet in 2020. Veel bedrijven zijn gestart met piloot-projecten om uit te zoeken wat de toegevoegde waarde is voor hun operaties. Meer en meer zien we bedrijven die slimme brillen en ‘remote collaboration’ inzetten als integraal onderdeel van hun werkwijze:

Standaardisatie van het gebruik van ‘remote tools’

Innovatieve bedrijven integreren ‘remote collaboration tools’ in het standaard instrumentarium van de onderhouds- en service medewerkers. Slimme brillen zijn het perfecte gereedschap om extra informatie te consulteren (op display) of te krijgen (via call) van een expert op afstand en toch de handen vrij te houden om je werk te doen. Met een smartphone of tablet is uiteraard ook al heel wat remote samenwerking mogelijk, maar het grote voordeel van een slimme bril is dat de operator zijn volle aandacht houdt op zijn werk en beide handen vrij heeft om de instructies, in alle veiligheid, op te volgen.

Hogere ‘First Contact Resolution’

Door het live-streamen van een complex onderhoudsprobleem naar een expert die meekijkt, wordt een betere eerste diagnose gemaakt. Het support team kan de problemen vanop afstand beter inschatten en een betere interventie-triage maken. Het vermijdt nutteloze verplaatsingen en helpt om de voorhanden zijnde techniekers meer efficiënt in te zetten. Op die manier kunnen interventies ook beter voorbereid worden en kunnen alle nodige hulpstukken of onderdelen voorhanden zijn.

‘Remote assistance’ wordt meer en meer als een competitief voordeel gezien

Meer zelfs, sommige bedrijven bieden het aan als een integraal onderdeel van hun service pakket. Zo biedt bvb. JBTC hun servicemodule ProSight aan, waarbij een slimme bril meegestuurd wordt naar de klanten wereldwijd. De slimme bril, gecombineerd met een remote assistance software oplossing, wordt dan ingezet bij kritische problemen om eerste diagnose te stellen en eventueel problemen op te lossen vanop afstand. De inzet van remote assistance via smart glasses verlaagt de interventie tijd, verhoogt 24/7 toegang tot experten op afstand, verbetert de beschikbare informatie voor de teams on-site (bvb. door het consulteren van de interventie historiek) en kan ingezet worden voor digitale producure begeleiding.

Digitale checklijksten en workflow begeleiding verlaagt kans op fouten en verhoogt ‘first time right’ onderhoud

In veel sectoren worden Standard Operating Procedures of checklijsten gebruikt om er zeker van te zijn dat onderhoud van complexe machines volgens de juiste procedure uitgevoerd wordt. In veel gevallen gebeurt dat nog met pen en papier. Dat is lastig voor een technieker die tegelijk moet lezen, schrijven en zijn werk doen. Digitale werkinstructie software maakt het mogelijk elke stap in een onderhoudsprocedure te tonen op de display van een slimme bril zodat de operator exact weet wat hij moet doen. Via voice commands kan de operator ook elke stap bevestingen en wordt alles gelogd in de cloud.

Het mag duidelijk zijn, slimme brillen zullen een steeds belangrijkere plaats innemen in de gereedschapskist van onderhouds- en service operatoren.

Iristick is zo’n aanbieder van slimme brillen. Iristick.H1, het recent gelanceerde nieuwe product, heeft 2 centrale camera’s, een krachtige zoomlens, ingebouwde microfoons en een in 3 assen wendbare display om extra informatie te tonen aan de drager van de bril. Daarmee kan een technieker handen vrij samenwerken met een expert vanop afstand of stap voor stap een digitale workflow afwerken en doorsturen naar de cloud. Met de zoom lens kan de drager inzoomen op kleine details of snel en vanop grote afstand barcodes scannen. Surf voor meer informatie naar : www.iristick.com