mmkortmewabeschermendekledijcontrhyg.jpg

PARTNERINFO 20/04/2022

Beschermende kleding van Mewa: het belang van controle en hygiëne

Mewa biedt werkkleding aan, inclusief verzorging, onderhoud, opslag en logistiek. Beschermende kleding moet eerst en vooral voldoen aan de specifieke veiligheidseisen van de werkplek in kwestie. Ze moet veilig zijn en blijven. Een goed onderhoud is belangrijk zodat ze ook na het wassen haar beschermende functie behoudt. De wasprocessen moeten een hoog hygiëneniveau waarborgen. Mewa past een inspectieproces toe om de veiligheid van de kledingdrager en de rechtszekerheid voor de werkgever te vergroten. Dit d.m.v. een kwaliteitsproces (keuze van de stof, onderhoud, functionele controle van de kleding…). Zo wordt de stof voor de productie van een eigen collectie voor het gebruik in het eigen technisch centrum gecontroleerd. Ze ondergaat 30 wasbeurten alvorens ze verwerkt en vervolgens nog eens getest wordt.

www.mewa.be