mmdakvalbeveiliging.jpg

PARTNERINFO 14/10/2021

Het belang van dak- en valbeveiliging voor werkzaamheden op hoogte

Het kan er buitengewoon griezelig uitzien: monteurs, reparateurs of installateurs hard aan het werk op het dak van een vier-hoog-flat. Is dat nou wel veilig? Valbeveiliging voor werken op dergelijke hoogte is essentieel om de veiligheid van werknemers te kunnen waarborgen.

Het risico van werken op hoogte

Werkzaamheden uitvoeren op grote hoogte, brengt vanzelfsprekend gevaren en risico’s met zich mee. Ook als je het al jaren doet en het werken op hoogte volledig onder de knie hebt, kan een ongeluk daadwerkelijk in een klein hoekje zitten. Een misstap op het dak, een trap of een steiger is zo gemaakt en kan iedereen overkomen, met vreselijke consequenties ter gevolg.

Minimaliseren van risico’s

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert er streng op dat de veiligheid van werknemers bij dergelijk werk op hoogte niet in het geding komt. De werkgever is verantwoordelijk om de risico’s op valongelukken te minimaliseren. Dit stelt de werkgever verplicht risicoanalyses uit te voeren, valbeveiliging te faciliteren en bovenal werknemers voor te lichten over de werking van dergelijke veiligheidsmaatregelen. Werkgevers die hun werknemers in gevaar brengen riskeren een fikse geldboete.

Dak- en valbeveiliging als oplossing

Om het valgevaar van werknemers zoveel mogelijk te beperken, kunnen werkgevers diverse preventieve en technische maatregelen treffen. Zo bestaan er verschillende valbeveiligingssystemen die werkgevers kunnen aanschaffen om hun werknemers te beschermen. Dat wil zeggen: geen griezelig gewankel meer op grote hoogtes, maar veilige steigers, dakkoepelbeveiliging, praktische lijn- en ankerpunten en doelmatige hekwerken en leuningen.

De juiste veiligheidsmaatregelen bepalen

Het ene gebouw is het andere niet, dat mag duidelijk zijn. Diverse variabelen spelen een rol in de keuze voor juiste veiligheidsmaatregelen. De constructie en hoogte van het gebouw, het type dak en de (reden van) toegang tot het dak zijn bepalend voor het risico op valongelukken en daarmee de te nemen veiligheidsmaatregelen. Ook de aanwezigheid van onderhoudsgevoelige objecten zoals masten, afzuigapparatuur of luchtzuiveringssystemen, zijn bepalend voor de juiste tijdelijke of permanente dak- en valbeveiligingsoplossingen.