lubexpertad1200x800.jpg

PARTNERINFO 25/05/2021

LUBExpert Dynamic

LUBExpert Dynamic is een nieuwe optie op LUBExpert. LUBExpert werkt op basis van een algoritme dat vooraf bepaalde regels en paden volgt. Met de “Dynamic” optie is het nu ook mogelijk om in de achtergrond signaal te verzamelen voor analyse achteraf.

Maar wat betekent dit? Dat slechts één persoon, de smeertechnicus, alle data verzamelt tijdens zijn gangbare taken om nuttige informatie te verzamelen voor zowel het smeer- als het Condition Monitoring team. LUBExpert Dynamic vereist geen bijzondere aandacht of handelingen. Het verzamelen van zowel meetwaarden alsook dynamisch signaal neemt geen extra tijd in beslag.

De UAS3 software toont deze dynamische gegevens in Tijd en Frequentie. LUBExpert Dynamic biedt je de kans je strategie nauwkeurig bij te stellen zodat je meer inzicht krijgt in hoe het lager reageert op het smeermiddel. Tegelijkertijd kan je problemen nog beter oplossen met de bijkomende dynamische gegevens. Het gedrag van een lager wordt nog duidelijker aan de hand van de tijdsignaal en het spectrum.

LUBExpert Dynamic tilt de rol van smeertechnicus naar een hoger niveau en zorgt er tegelijk voor dat hij een volwaardig lid wordt van het CM team.

Beide teams besparen tijd en denken niet meer in hokjes, wat voordelig is voor de betrouwbaarheid. Het smeerteam kan voortaan data verzamelen voor het CM team zonder dat zij deze job moeten herhalen, wat ook de gegevens over de toestand van apparatuur transparanter maakt.

Terwijl LUBExpert de brug vormde tussen Smering en Toestandsbewaking, dicht LUBExpert Dynamic gewoon deze kloof.

https://sdtultrasound.com/nl/