mewaepi.jpg

PARTNERINFO 12/04/2021

Breder draagvlak voor PBM’s nodig

Op de werkvloer dragen werknemers hun persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) vaak niet consequent. Vaak is de tijdsdruk, een te laag risicobewustzijn of slecht draagcomfort de schuldige. Beschermende kleding dragen is nochtans verplicht als de risicobeoordeling dat voorschrijft. Deze kleding moet trouwens steeds conform de geldende normen gecertificeerd zijn. Maar qua draagcomfort en design zijn er wel vaak grote verschillen. Werkgevers en leidinggevenden kunnen echter actief inzetten op een breder draagvlak binnen het bedrijf. MEWA combineert moderne hightechstoffen met een ergonomische pasvorm en door de kledingstructuur te veranderen zit beschermende kleding tegenwoordig een stuk comfortabeler. Bovendien kan de beschermende uitrusting worden afgestemd op de uitstraling van het bedrijf, waardoor deze beduidend beter in de smaak vallen bij de werknemers. Voorts is gebleken dat medewerkers beschermende kleding sneller aanvaarden als ze inspraak krijgen in het keuzeproces.

www.mewa.be