demesabcadrones.jpg

PARTNERINFO 16/03/2021

DEME Offshore en Sabca testen drones voor operationele en onderhoudsdiensten in offshore windpark

DEME Offshore en Sabca hebben met succes een reeks tests uitgevoerd in het offshore windmolenpark Rentel in de Noordzee, ter voorbereiding van autonome bewakings-, reddings- en detectiemissies in de nabije toekomst. Het doel hiervan is kritieke en ad-hoc operaties te vervangen door autonome luchtvaartuigen.Bij een baanbrekend project in de offshore windsector voerden DEME Offshore en Sabca tests uit met autonome drones in het offshore windpark Rentel in België. Deze pilootstudie betekent de eerste commerciële, grensoverschrijdende drone-activiteiten ‘beyond visual line of sight’ (BVLOS) in offshore windparken in de Noordzee. Door de drone-activiteiten te combineren met het gebruik van artificiële intelligentie voor automatische beeldverwerking, werd een sterk instrumentarium ontwikkeld om activiteiten te automatiseren die momenteel door mensen worden uitgevoerd.

www.deme-group.com

www.sabca.be