PARTNERINFO 15/07/2020

Lekdetectie met helium

Klassieke testen om de afdichting van een product te garanderen houden bubbeltesten en drukvervaltesten in. Deze testen volstaan als het gaat over waterdichte of oliedichte producten. Strengere condities vragen meer geavanceerde testen.

Helium is de tweede kleinste molecule (na waterstof) en kan vrij door microporiën waardoor het ideaal is als tracergas voor lektesten. Heliumgas is inert, wat wil zeggen dat het niet reageert met andere materialen. Ook belangrijk: het is milieuvriendelijk en standaard aanwezig in onze atmosfeer. Bij VHA ontwerpen, ontwikkelen en bouwen we machines, van prototype tot serieproductie. In dit geval, stellen we de machines voor lekdetectie met helium als tracergas voor.

Om de test te starten, dient de operator het onderdeel manueel te installeren en connecteren onder een klok. Daarna wordt de automatische test gestart door het onderdeel vacuüm te trekken om drukverval te detecteren, bij wijze van een grove lektest voor grote lekken. Als dit goed wordt bevonden, wordt het onderdeel gevuld met heliumgas en wordt de klok vacuüm getrokken. De residuele lucht onder de klok wordt geanalyseerd in een massaspectrometer om zeer accuraat heliumdeeltjes te detecteren met een concentratie hoger dan de aanwezigheid in de lucht.

www.vha.be/nl/producten/helium-lekdetectie-systemen