NIEUWSLIJN 01/07/2020

SKF fabrieken CO2-neutraal in 2030

Sinds 2015 heeft SKF de ecologische voetafdruk van haar productie met 36% verminderd en het heeft nu al twee CO2-neutrale fabrieken. SKF kondigt aan om tegen 2030 zijn volledige productie CO2-neutraal te maken. De doelstelling voor 2030 omvat de eigen productieactiviteiten van SKF, meer bepaald de directe en indirecte emissies van SKF. Deze zal worden gerealiseerd door een combinatie van procesverbeteringen, energie-efficiënte machines en de inkoop en opwekking van hernieuwbare energie. Als laatste hulpmiddel kan SKF ook hoogwaardige CO2-compensaties aankopen.

Alrik Danielson, President en CEO: “Het verminderen van onze emissies is noodzakelijk om de klimaatcrisis aan te pakken en als internationaal bedrijf is het belangrijk dat we leiderschap tonen. We streven ernaar om onze klimaatimpact te beperken in heel de waardeketen, van de grondstoffen die we inkopen tot het gebruik door de klant en nog veel verder. De verantwoordelijkheid om actie te ondernemen begint bij onze eigen activiteiten. Snel en doelgericht zullen we naar deze doelstelling toewerken. CO2-neutraliteit zal onze concurrentiepositie verder verbeteren en is in het belang van SKF, onze klanten en het milieu.”

www.skf.com