NIEUWSLIJN 14/05/2020

W-Care behaalt VCA**-certificaat

Het onderhoudsbedrijf W-Care heeft het VCA**-certificaat toegekend gekregen. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Maar VCA is meer dan een checklist alleen. Het is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Terwijl VCA* zich beperkt tot het beheer van de VGM-aspecten op de werkplek, gaat VCA** nog verder door op de VGM-structuur (beleid, organisatie VGM, verbetering) waarbij eventueel een beroep wordt gedaan op onderaannemers.

Jan Buelens, manager W-Care: “Het certificaat toont aan dat, wanneer u met W-Care samenwerkt, de nodige preventiemaatregelen in acht worden genomen om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle betrokken partijen (opdrachtgever, eigen medewerkers en onderaannemers) te vrijwaren. Het attest werd afgeleverd na een succesvolle doorlichting van ons bedrijf en betekent een belangrijke stap in ons groeiproces.”

w-care.be/nl/