mmfluviuswobra.jpg

NIEUWSLIJN 09/10/2019

Fluvius en Wobra huldigen gasinstallatie in voor opleidingen blussen van gasbranden

Een tijdje geleden hebben Wobra (West-Vlaams Opleidingscentrum voor de Brandweer- Reddings- en Ambulancediensten) en Fluvius (Vlaamse netbeheerder) een gasinstallatie in gebruik genomen om opleidingen te geven rond blustechnieken bij gasbranden. Voorheen konden brandweer en technici dat alleen volgen in Pivo (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding) Asse, voortaan kan dat ook op de POV (Provinciaal Opleidingscentrum Veiligheidsdiensten) Zedelgem.

Fluvius hecht groot belang aan de vorming en de veiligheid van zijn technici. Een uitgebreide theoretische en een realistische praktische vorming moeten bijdragen tot de veiligheid van zijn medewerkers, de hulpdiensten en zijn klanten. Een praktische opleiding voor gasbranden is niet eenvoudig aan te bieden. Daarom sloegen Wobra en Fluvius de handen in elkaar om een tweede opleidingssite te voorzien in Vlaanderen, ditmaal in Zedelgem.

Op de site zullen jaarlijks 100 Fluvius technici en 350 brandweer(onder)officieren een uitgebreide opleiding met blustechnieken volgen. In de voormiddag krijgen de cursisten een doorgedreven theoretische toelichting om in de namiddag de theorie in de praktijk om te zetten.

www.fluvius.be