fmmmgpgrootwerkkleding.jpg

PARTNERINFO 08/03/2024

100% circulaire werkkleding

Van oude gebruikte werkkleding naar nieuwe 100% circulaire werkkleding? Het kan door de ketensamenwerking tussen SMP Sportscare, GP Groot en Circularity. Nu belandt oude werkkleding vaak nog bij het afval en wordt het verbrand. Dit hopen de samenwerkende partijen in de toekomst te voorkomen door oude werkkleding in te zamelen en te recyclen tot 100% circulaire werkkleding. De aankoop van één circulair t-shirt levert al een besparing op van 4.120 liter water en 2,12 kilo CO2-uitstoot.

https://www.gpgrootrecycling.nl/

https://smpsportscare.nl/