fmmmmewavakbekwaamheid.jpg

PARTNERINFO 17/01/2024

Werkkleding moet vakbekwaamheid uitstralen

Het ligt voor de hand dat verzorgde en aantrekkelijke werkkleding professionaliteit uitstraalt. Dit is ook het geval voor geschoolde arbeiders. In deze context deed Mewa Textile-Service rondvraag bij deze groep werknemers. Wat is voor hen het belangrijkst wanneer het om werkkleding gaat? Uit de antwoorden blijkt dat vakmensen het belangrijk vinden dat de werkkleding hen er laat uitzien als competente professionals. Betrouwbaarheid en professionaliteit staan samen met veiligheidsaspecten en draagcomfort bovenaan de lijst.

https://www.mewa.be/nl/