02/02/2018
Projectleider (m/v/x)
Gemeente Elsene
Elsene


Om talrijke herinrichtings-, heraanleg- en herstellingprojecten te ontwerpen, plannen, coördineren en leiden inzake openbare ruimte (kunstwerken, infrastructuren en uitrustingen) zowel gedurende de studiefase als de uitvoeringsfase en met naleving van de doelstellingen, de planningen en de vooropgesteld budgeten.

Functieomschrijving

 • Geven van technisch advies betreffende de staat van de infrastructuren en uitrustingen van de openbare ruimte
 • Opstellen en uitvoeren van een meerjaren programma voor het preventieve onderhoud van de infrastructuren en de heraanleg van de openbare ruimte
 • Evalueren van de haalbaarheid van herinrichtings-, heraanleg- en herstellingprojecten op technisch, economisch en menselijk vlak in functie van de strategische doelstellingen en de prioriteiten.
 • Het uitwerken en opvolgen van projecten, ontwerpen en plannen voor de heraanleg van de openbare ruimte in overeenstemming met de noden, geldende normen en regels en conform de politieke nota
 • Het voorbereiden en opvolgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen en andere technisch-administratieve procedures m.b.t. deze projecten
 • Samenstellen van de uitvoeringdossiers (plan, bestek, meetstaat …).
 • Laten spelen van de concurrentie onder de indieners, analyseren van de offertes en de toewijzing vanen van de opdracht voorstellen.
 • Plannen van de werken en zorgen voor de opvolging ervan.
 • Organiseren en superviseren van het werk van de interne en externe teams (techniekers en controleurs).
 • Organiseren en/of deelnemen aan de werkvergaderingen en de opleveringen (technisch, voorlopig en definitief).
 • Deelnemen aan de coördinatievergaderingen.
 • Opvolgen van grootschalige werven van de nutsmaatschappijen (water, telecommunicatie, elektriciteit en gasdistributie, onderhoud en ontwikkeling van het netwerk, klantaansluitingen en waken over de goede coördinatie tussen de verschillende intervenanten
 • Opvolgen van de werven van andere gewestelijke of federale administraties evenals het verdedigen verdedigen van de belangen van de gemeente
 • Cartografische inventaris van de openbare en privé ruimte binnen de gemeente
 • Rapporteren aan de verantwoordelijke van het studiebureau en/of aan de directeur over de vooruitgang van de diverse dossier.

 Administratie

 • Voorbereiden en opvolgen van de dossiers die aan het College, de Raad, het toezicht of aan de subsidiërende overheden worden voorgelegd of overgemaakt.
 • Voorbereiden, presenteren en verdedigen van dossiers op interne overlegvergadering met de verschillende diensten.
 • Beheren van de begrotingen (opstellen van afrekeningen, supervisie van de vorderingsstaten en van de facturen …). 
 • Opstellen van administratieve documenten (rapport, beraadslaging, pv van vergaderingen, briefwisseling, pv van werven, pv van opleveringen …). 
 • Opstellen van de documenten voor overheidsopdrachten betreffende het onderhoud en/of het conform maken van technische installaties en betreffende de bij wet opgelegde controles, met grote aandacht voor de juistheid van de juridische, technische en budgettaire aspecten.

Profiel

 • Je bent houder van een Master in de architectuur, in de industriële wetenschappen bouwkunde of Ingenieurswetenschappen - bouw of architectuur (burgerlijk ingenieur) en je diploma is door NARIC Vlaanderen of door la Fédération Wallonie-Bruxelles erkend (een gelijkwaardigheidsattest bijvoegen bij uw kandidatuur indien van toepassing);
 • Een beroepservaring in complex projectbeheer alsook een beroepservaring en/of deskundigheid in wegenis en/of studiebureau zijn een belangrijke meerwaarde voor het uitoefenen van deze functie;
 • Een kennis van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor werken en diensten is een pluspunt alsook een kennis van begrotingsbeheer en/of welzijn op het werk;
 • Je bent in staat problemen inzake interventies en onderhoud van openbare ruimten (groene ruimten, wegenis) te begrijpen;
 • Je bent autonoom, creatief en hebt anticipeervermogen om voorstellen te ontwerpen en te formuleren, u organiseert en beheert uw tijd om de projecten binnen de gestelde termijnen te doen slagen;
 • Je bent bekwaam om beslissingen te nemen en je verantwoordelijkheden op te nemen;
 • Je bent klantgericht en communiceert doeltreffend en met de verschillende actoren;
 • Je bent resultaatgericht en bijgevolg in staat een projectteam te leiden, taken te delegeren en het werk van het projectteam te superviseren met naleving van een strikte planning en een vooropgesteld budget;
 • Je hebt ervaring met het geven van presentaties voor een publiek en je beschikt over goede redactionele kwaliteiten; 
 • Je kunt vlot werken met Word, Excel, Power Point, Access en Internet, alsook software CAO/DAO;
 • Je behaalde reeds het mondelinge en schriftelijke SELOR-taalbrevet in de tweede landstaal of je beschikt over voldoende kennis om dit op korte termijn te behalen.

Aanbod

 • Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • 37u30/ week
  Van maandag tot donderdag
  Glijtijd tussen 7u30 en 9u00, tussen 12u00 en 14u00 en tussen 16u00 en 18u00.
  Stamtijd tussen 9u00 en 12u00 en tussen 12u00 en 14u00
  Op vrijdag
  Glijtijd tussen 7u30 en 9u00, tussen 12u00 en 14u00 en tussen 15u30 en 18u00
  Stamtijd tussen 9u00 en 12u00 en tussen 14u00 en 15u30
 • Minimum aanvangswedde (A1.1): 2.997, 44 Euro (maandelijks bruto salaris), waaraan een geldelijke valorisatie toegevoegd kan worden indien je een professionele werkervaring hebt (valorisatie van maximum 6 jaar in de privésector en de totaliteit in de publieke sector). Maandelijks bruto salaris met 6 jaar anciënniteit: 3.325, 39 Euro
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (228,14 Euro bruto/maand).
 • Tussenkomst van de werkgever bij woon-werkverkeer (openbaar vervoer en fiets)
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen;
 • Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden. 

Klaar om de uitdaging aan te gaan?
 
Stuur uw kandidatuur (motivatiebrief en CV) evenals een strafblad model 1, een kopij van je diploma of je gelijkwaardigheidsattest indien van toepassing naar mevrouw Maud Pauwels, Gemeentebestuur Elsene, Aanwervingsdienst, Elsensesteenweg 168, 1050 Elsene of stuur een email (link hieronder) en dit tot en met 26/02/2018.
 
De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische origine, geloof, handicap of nationaliteit.


Solliciteren


Registreer u gratis:

 • Volledige artikels lezen
 • Maintenance Magazine per post ontvangen en online lezen
 • 5 gratis credits, om een event, opleiding of vacature te publiceren
Registreer